Kallelse till extra föreningsstämma

nov 26, 2019 | Information

Styrelsen kallar medlemmar i Brf Fika till extra föreningsstämma avseende nya stadgar samt gemensam el med individuell mätning och debitering.