Kontakt

Du når styrelsen på e-posten styrelsen@brffika.se och valberedningen på valberedningen@brffika.se.
Styrelsen hanterar inte felanmälningar utan det gör SBC.

När du köper en bostadsrätt blir du även medlem i en bostadsrättsförening. En bostadsrätt är i själva verket en bostad där du har rätt att bo, men som ägs av föreningen. Det vill säga, du och dina grannar. Som du nog har förstått innebär det stora friheter att bo i bostadsrätt. Du kan byta kök när du vill och du kan vara med och bestämma hur huset ska skötas. Med friheten kommer också ett stort personligt ansvar.

Har du frågor rörande allmänna utrymmen som gården, förråd, trapphus med mera, vänd dig i första hand till styrelsen. Har du funderingar gällande ordning och reda eller vill förändra din lägenhet (till exempel sätta upp parabol, markis etc.) ska du också kontakta styrelsen.

Övriga frågor
 
–  Frågor om fel i lägenheten se fliken ”Felanmälan”.
–  Frågor om avier – kontakta den ekonomiska förvaltaren, SBC.
–  Frågor om garage, hyra parkeringsplats – kontakta SBC.
–  Frågor om mäklarbild – kontakta SBC.
–  Pantsättningar – handlingarna bifogas online till SBC, alternativt skickas till ”Brf Fika Malmö, SBCID 8222, c/o SBC Box 226, 851 04 SUNDSVALL”.

Kontakt SBC

Telefon: 0771-722 722
Måndag – fredag (helgfria vardagar) 07.00-21.00.
Felanmälningsformuläret: https://www.sbc.se/kontakt/felanmalan/

VIKTIGT: Vid akut skada eller liknande efter felanmälan stängt ska anmälan göras till fastighetsjouren på 040-689 24 00.