Felanmälan

Felanmälan

Vill du göra en felanmälan gällande något i din lägenhet eller övrigt som gäller föreningens fastighet vänder du dig till föreningens tekniska förvaltare, SBC. Tänk på att att om du själv har orsakat felet i din lägenhet kan du komma att faktureras för utryckningen. Kontaktuppgifter till SBC finner du här till höger.

En akut felanmälan ska endast göras om det verkligen behövs, det vill säga om det inte kan vänta till nästkommande vardag. Om fastighetsjouren nyttjas vid icke akut skada eller fel kommer du som medlem att debiteras kostnaden.

Vid felanmälan av vitvaror i kök behöver ordernummer uppges – Ordernummer för dina vitvaror i kök.

Kontakt SBC

Telefon: 0771-722 722.
Måndag – fredag (helgfria vardagar) 07.00-21.00.
Felanmälningsformuläret: https://www.sbc.se/kontakt/felanmalan/

VIKTIGT: Vid akut skada eller liknande efter felanmälan stängt ska anmälan göras till fastighetsjouren på 040-689 24 00.

Tvättmaskin eller torktumlare

Garantitiden utgick 2022.

Vid översvämning från tvättmaskinen, kontrollera att luddfiltret i avrinningsröret bakom tvättmaskinen inte är fullt. Detta behöver rengöras regelbundet.

 

Vitvaror i kök

Kontakta IKEA på telefon 0775-700 500 eller mejl customer.support.se@ikea.com. 

Du behöver uppge:
• Lägenhetsnummer
• Typ av produkt
• Fel på varan
• Namn på produkten
• Artikelnummer
• Ordernummer – Ordernummer för dina vitvaror i kök
Service/PNC nummer
• Serienummer
• Efternamn
• Förnamn
• Adress
• Postnummer
• Ort
• Telefon
• Mail

Ett tips är att ta ett foto av etiketten på din vitvara och skicka in med felanmälan, på det sättet får du med alla uppgifter om vitvaran.

Du hittar information om var etiketten sitter på olika vitvaror i köket i ”Min Bopärm”.

Elavbrott och huvudsäkring

Vid kortslutning utlöses lägenhetens säkringar, dessa återställs i lägenheten. Vid överbelastning löser däremot lägenhetens huvudsäkringar ut och dessa sitter i källaren. Felanmäl till SBC, bytet innebär en kostnad för dig som medlem.

Hiss

Vid fel på hissen, felanmäl denna till SBC. Vid akuta ärenden kan larmknappen i hissen tryckas in i 10 sekunder för att få direktkontakt med Schindler.

Bredband telefoni och TV

Kontakta leverantören av dessa tjänster.

Tele2 kontaktas på telefon 90333 vardagar 8-16:30. Se även www.tele2.se för andra möjligheter till hjälp.