Frågor och svar

Allmänna frågor

Vad är en bostadsrättsförening?

Tillsammans med dina grannar äger och förvaltar du föreningens bostäder och mark. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Föreningen styrs av en styrelse. Styrelsen väljs, och kan röstas bort, på föreningens årsmöten. Det är föreningens stadgar som bestämmer vad som är ditt ansvar och vad som är föreningens.

Vad är en månadsavgift?

Du betalar en månadsavgift som ska täcka din bostads andel av föreningens kostnader för räntor, amorteringar, drift och underhållskostnader. Månadsavgiften betalas i förskott månadsvis, från och med tillträdesdagen.

Vad ansvarar föreningen för?
 • fasader
 • yttertak
 • trapphus och hissar
 • vatten- och avloppsstammar
 • ventilation
 • källare och vind
 • elledningar
 • värmesystemet
Vad ansvarar jag som medlem för?
 • brandvarnare
 • vitvaror
 • lås
 • golv, tak, väggar
 • markiser
 • persienner
 • golvbrunn och vattenlås
 • badkar, dusch, duschvägg, toalett, tvättställ
 • balkongarrangemang, grillning, blommor, vattning
Vad får jag göra i min bostadsrätt?

Som ägare av en bostadsrätt är du ansvarig för skador som orsakats. Du måste hålla bostaden i gott skick och betala för underhåll och reparationer. Du kan göra ett obegränsat antal förändringar i bostaden, men större förändringar kräver tillstånd av styrelsen (ingrepp i värme-, vatten-, avlopp- och ventilationssystem, bärande väggar och fasad), eftersom dem kan påverka dina grannar. Du måste precis som i en hyresrätt visa hänsyn och inte störa dina grannar i onödan.

Får jag förvara saker i trapphuset?

Nej, trapphus i bostadshus betraktas som en utrymningsväg och angreppsväg för brandförsvaret. Enligt brandskyddslagen är det förbjudet att förvara saker i trapphuset. Därför ska till exempel dörrmattor, skor, sopor, cyklar, scootrar och barnvagnar förvaras i lägenheten eller i förråd i källaren.

Styrelsen räknas som fastighetsägare och är därmed brandskyddsansvariga. Styrelsen tar därför i samband med rutinmässiga brandskyddsbesiktningar av fastigheten bort föremål från trapphuset. Dessa föremål förvaras i källaren, hör därför av dig till styrelsen om du förvarat saker i trapphuset.

När är miljörummen öppna?

Miljörummen är öppna mellan 05:00-22:00. Övrig tid är miljörummen stängda för återvinning.

Hur fungerar det med parkering?

Föreningen hyr endast ut garageplatser till medlemmar i Brf Fika. 

Föreningen disponerar 73 parkeringsplatser i garaget, varav 2 mc-platser och 11 el-laddplatser. Vid full hyrning tillämpar föreningen kösystem, normal kötid 1-2 månader.

Bilplats kostar 895 kr, mc-plats 495 kr samt el-laddplats 1050 kr (+förbrukad el) per månad.

Vid tecknande av hyresavtal tar SBC 1000 kr.

Frågor om garage, hyra parkeringsplats, kö – kontakta föreningens ekonomiska förvaltare SBC – SBC Hemma, Boende-portal.

Hur får jag tillgång till fjärröppningen av garageporten?

För att få tillgång till fjärröppningen av garageporten behöver du som står på ett hyresavtal för en garageplats skicka in dina telefonnummer (max 2 stycken) och vilken plats du har till styrelsen på styrelsen@brffika.se.

Observera att endast den som står på hyresavtalet av garageplatsen kan skicka in till styrelsen.

Kan jag byta parkeringsplats?

Det är möjligt att byta parkeringsplats i mån av plats, en administrativ kostnad på 1000 kr tas ut vid tecknande av ett nytt parkeringsavtal.

Kontakta föreningens ekonomiska förvaltare SBC – SBC Hemma, Boende-portal.

Har föreningen korttidsparkering?

Nej, föreningen har ingen korttidsparkering. Kortaste hyrestiden är 1 månad.

Hur gör jag för att säga upp min parkeringsplats och hur lång är uppsägningstiden?

Vänligen kontakta föreningens ekonomiska förvaltare SBC för uppsägnings av ditt hyresavtal – SBC Hemma, Boende-portal. Uppsägningstiden är 1 månad. Avtalet sägs automatiskt upp i samband med flytt från föreningen. Önskar du säga upp ditt avtal tidigare behöver du ta kontakt med SBC.

Hur gör jag om någon står på eller i vägen för min parkeringsplats?

Föreningen har bevakningsavtal med Aimo Park. Du når dem på telefonnummer 077-196 90 01.

Har föreningen handikapplats?

Föreningen disponerar tre stycken handikapplatser i garaget som är belägna i närheten av trappuppgångarna och som är extra breda. Dessa hyrs ut som vanliga platser till medlemmar tills dess att någon med handikapptillstånd behöver nyttja dem. 

Sägs parkeringsplatsen automatiskt upp vid flytt från föreningen?

Avtalet sägs automatiskt upp i samband med flytt från föreningen.

Observera att månadsavgifter för parkeringsplatser alltid betalas för hela månader, flyttar du ut mitt i månaden får du inte tillbaka en del av avgiften.

Önskar du säga upp ditt avtal tidigare i samband med flytt från föreningen behöver du ta kontakt med SBC Hemma, Boende-portal.

Är det tillåtet att hyra ut sin parkeringsplats i andra hand?

Nej. Ingen andrahandsuthyrning av parkeringsplats är tillåtet.

Behöver jag teckna bostadsrättstillägg på min hemförsäkring?

Nej det behöver du inte, föreningen har tecknat ett gruppavtal till samtliga lägenheter i föreningen.

Hur fungerar det med andrahandsuthyrning?

Medlemmens rätt att disponera sin lägenhet för uthyrning begränsas av att styrelsen ska godkänna uthyrningen. Anmälan ska ske i god tid före uthyrningen, skriftligen på särskild blankett som finns tillgänglig här på föreningens hemsida. En avgift på 10% av prisbasbeloppet tas ut årligen för föreningens administration. Om lägenheten hyrs ut utan styrelsens godkännande eller i strid med villkoren för andrahandsuthyrning är detta en otillåten uthyrning som kan lämnas till jurister för behandling och så småningom leda till ett förverkande av bostadsrätten. Korttidsuthyrning så som Airbnb är förbjudet.

Hur byter jag namn på post- och tidningsfack? Samt hur fungerar porttelefonen?

Kontakta föreningens tekniska förvaltare, SBC så fixar de namnbyten och kopplar ditt telefonnummer till porttelefonen.

Du släpper in dina gäster när de ringer genom att trycka ”#” på din telefon.

Hur gör jag för att spärra en nyckeltagg?

Kontakta föreningens tekniska förvaltare, SBC.

Hur gör jag för att beställa en ny nyckeltagg eller lägenhetsnyckel?

Kontakta föreningens tekniska förvaltare, SBC.

Behöver jag som medlem brandvarnare, brandsläckare och brandfilt i lägenheten?

Brandvarnare är obligatoriskt och det är du som medlem som ansvarar för att det finns och att den fungerar. Styrelsen rekommenderar även att man skaffar en brandsläckare (minst 6 kg och klass 43A) och brandfilt, speciellt om man grillar utomhus på balkongen men det är inte obligatoriskt.

Vilken färg är lägenheterna målade med?

Väggar: Dyrup Robust Akryl Glans 07, färgkod
S 0500-N (Lys Råhvid 8014).

Tak: Dyrup Refleksfri Loftmaling Matt Glans 02, färgkod S 0500-N (Lys Råhvid 8014).

Badrumstak: Dyrup Robus Akryl Väggmålning Glans 25 färgkod S 0500-N (Lys Råhvid 8014).