Instruktioner för att se förbrukad el

dec 10, 2020 | Information

Gemensam el med IMD (individuell mätning och debitering) är installerat och ni kan följa er elförbrukning och elkostnad genom att logga in på Min Energi. Se dokument ovan för instruktioner.