Kort uppdateringsinformation #1 2021

jan 25, 2021 | Information

En kort uppdateringsinformation gällande påminnelse om motioner till kommande föreningsstämman och information om denna samt datum för planerade styrelsemöten.