Mäklare

Information till mäklare

Vid försäljning tar mäklaren kontakt med vår ekonomiska förvaltare SBC för att få handlingar och uppgifter om lägenheten och föreningen.

Kontakt sker genom SBC mäklarservice-portal. SBC kundtjänst nås på tel 0771-722 722 (07.00-21.00).

Affischering i föreningens fastighet eller garage (till exempel fönster, dörrar, väggar eller bilar) är ej tillåtet. 

Det är ej tillåtet att sätta upp entrédörr med dörrstopp eller att manipulera lås med till exempel silvertejp under visning av lägenhet.

Vänligen respektera föreningens regler kring detta. Överträdelser beivras.

Var skickar jag överlåtelseavtal och medlemsansökan?

Bifoga handlingarna till vår ekonomiska förvaltare SBC genom deras mäklarservice-portal, alternativt posta originalen till Brf Fika Malmö, SBCID 8222, c/o SBC Box 226, 851 04 SUNDSVALL.

Tar ni kreditupplysning på nya medlemmar?

Ja och vid osäker ekonomi kan vi begära borgenär.

Hur många garageplatser finns det och vad kostar dem?

Föreningen disponerar 73 parkeringsplatser i garaget, varav 2 mc-platser och 11 el-laddplatser. Det finns några lediga platser. När samtliga platser är uthyrda tillämpar föreningen kösystem och denna hanteras av föreningens ekonomiska förvaltare SBC. Vid frågor om garageplatser ska därför kontakt tas med SBC.

Garageplats för bil kostar 895 kr, mc-plats 495 kr samt el-laddplats 1050 kr (+förbrukad el) per månad.

Kan en ny medlem ta över garageplats från den som flyttar ut?

Nej, medlemmar har inte rätt att överlåta sina parkeringsplatser i samband med försäljning av lägenhet. När en medlem utträder ur föreningen sägs parkeringsplatsen automatiskt upp.

Finns det några planerade avgiftsförändringar?

Avgiften höjdes med 6 procent vid årsskiftet 2023/2024.

Det finns inga andra beslut om avgiftsändringar.

Vad blev räntan på lånet som omsattes 2023?

11 000 000,00 kr  3 mån 3.34 %   lån bundet till 2024-01-29
10 887 500,00 kr  4 år   3.42 %  lån bundet till 2027-01-30

Finns några inplanerade renoveringar?

Nej.

Gemensam el med IMD (individuell mätning och debitering) installerades 2020.

11 laddstolpar installerades i garaget 2020.

Kameraövervakning (CCTV) installerades i garage, förråd och miljörum 2022.

Solceller installerades 2023.

IMD-varmvatten installeras under våren 2024.

Finns det någon underhållsplan för fastigheten?
Ja, denna uppdateras löpande med föreningens tekniska förvaltare SBC.

Gör föreningen tillsyn i samband med överlåtelsen?

Nej.

Tillåter föreningen juridisk person?

Nej.

Tillåter föreningen delat ägande?

Ja, minsta ägande andel är 10 procent och minst en ska vara skriven på adressen.

Är föreningens tomt friköpt eller tomträtt?

Tomten är friköpt.

Vad ingår i månadsavgiften?

I avgiften ingår värme, kallvatten, bilpool och bostadsrättstillägg.

Ett obligatoriskt tillägg om 180 kr/månad tillkommer för gruppavtal TV,  bredband (250/250 Mbit/s) och IP-telefoni genom Tele2.

Bilpool ingår genom bilpoolsföretaget Volvo On Demand (kostnadsfritt Premium-abonnemang) till och med 31 oktober 2028.

Bostadsrättstillägg ingår i föreningens försäkring och behöver därmed inte tecknas av enskild medlem.

Finns gemensam tvättstuga, samlingslokal eller övernattningslägenhet?

En övernattningslägenhet finns att hyra till en kostnad om 250 kr/natt, mer information om denna finns under fliken ”Boende, övernattningslägenhet”.

Samtliga lägenheter har egna tvättmöjligheter, ingen gemensam tvättstuga finns.

Finns barnvagnsförråd och cykelförråd?

Låsta barnvagnsförråd finns i källaren vid samtliga trapphus.

Cykelförråd finns i det kameraövervakade garaget.

Finns någon hyreslokal i huset?

Det finns två lokalhyresrätter i föreningen och dessa är uthyrda.

Var hittar jag senaste årsredovisningen och föreningens stadgar?

Här finner du dessa dokument.